top of page
< Back

Kost het bouwen van een gewone kerncentrale meer energie dan dat er uiteindelijk uitkomt?

Energiekosten Kerncentrale

Kost het bouwen van een gewone kerncentrale meer energie dan dat er uiteindelijk uitkomt?

Natuurkunde

bottom of page