top of page

Is licht een intensieve of extensieve grootheid, binnen de statistische thermodynamica?

bottom of page